跳到主要內容區

系所簡介(越南語)

宗教文化與資訊管理學系

培育學生具人文、宗教、藝術、民俗、生死關懷與數位應用等跨領域素養與整合能力,藉由創意思維與學術專業的培養,以及實務操作的訓練,培育各領域人才。

升學方向:可報考本系碩士班,或其他學校之宗教、歷史、哲學、人類學、社會學、心理學、資訊管理、生命關懷等相關領域研究所。將來可繼續進入各領域博士班深造,在教學單位擔任教職,抑或在學術研究單位擔任研究人員。

就業方向:可朝向宗教文化或一般行政公務人員、宗教團體及非營利組織資訊管理人員、宗教文化藝術企劃行政與導覽解說人員、禮儀師及殯葬產業人員、地方文史、觀光導覽及文創產業工作人員、基督教會行政幹事、(宗教)觀光領隊、導遊等領域發展。

KHOA VĂN HÓA TÔN GIÁO VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN

Đào tạo cho sinh viên khả năng hiểu biết và tổng hợp đa ngành như nhân văn, tôn giáo, nghệ thuật, phong tục tập quán dân gian, chăm sóc sinh tử và các ứng dụng kỹ thuật số. Thông qua trau dồi tư duy sáng tạo và chuyên ngành học thuật, cũng như các hoạt động đào tạo thực tiễn, đào tạo những tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hướng nghiên cứu sau tốt nghiệp: Có thể đăng kí chương trình Thạc sĩ của khoa chúng tôi, hoặc các viện nghiên cứu tôn giáo, lịch sử, triết học, nhân loại học, xã hội học, tâm lí học, quản lí thông tin,  quan tâm và tôn trọng sự bình đẳng của từng sự sốngvà các ngành liên quan của các trường khác. Tương lai có thể tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ trong các lĩnh vực khác nhau, đảm nhiệm vị trí giảng (dạy)hoặc làm việc như một nhà nghiên cứu trong một đơn vị nghiên cứu học thuật.

Định hướng nghề nghiệp: Có thể định hướng tới công chức hành chính trong các tôn giáo hoặc nhân viên hành chính phổ thông, người quản lí thông tin cho các đoàn thể Tôn giáo hoặc Tổ chức phi lợi nhuận, người quản lí quy hoạch văn hóa nghệ thuật tôn giáo và hướng dẫn viên, người phục trách nghi thức và nhân viên ngành tang lễ, văn hóa lịch sử địa phương, hướng dẫn viên du lịch và nhân viên ngành sáng tạo văn hóa, nhân viên hành chính Nhà thờ, trưởng đoàn du lịch tôn giáo, hướng dẫn viên du lịch và các lĩnh vực khác.

2023 Tuyển sinh sinh viên Việt Nam

瀏覽數: